Transfer domeny globalnej

Transfer domeny globalnej

Transfer domeny globalnej (.com, .net, .org, .info, .biz) może się odbyć najwcześniej 60 dni po dacie rejestracji lub odnowienia domeny i nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem terminu jej ważności u aktualnego Rejestratora.

Transfer tego typu domen wymaga uzyskania od dotychczasowego rejestratora kodu autoryzującego domenę – authinfo.

Koszt transferu domeny globalnej jest równy kosztowi odnowienia rejestracji i wiąże się z automatycznym przedłużeniem jej ważności o kolejny rok. Po transferze obecny okres ważności, opłacony u obecnego rejestratora, jest zachowywany, a za dokonaną płatność dodawany jest kolejny rok ważności domeny.