Konfiguracja programu Microsoft Outlook 2003

Konfiguracja poczty w programie Microsoft Outlook 2003

Przyjmujemy, że chcemy skonfigurować konto o nazwie kowalski@nazwadomeny.pl należące do użytkownika Jan Kowalski.

 1. Aby dodać nowe konto e-mail w programie Microsoft Outlook 2003, należy uruchomić program a następnie z górnego menu wybrać Narzędzia > Konta e-mail
 2. Microsoft Outlook 2003 - konfiguracja konta pocztowego
 3. Zostaje uruchomiony kreator - wybieramy opcję Dodaj nowe konto e-mail i klikamy Dalej
 4. Microsoft Outlook 2003 - konfiguracja konta pocztowego
 5. Zaznaczamy typ serwera POP3 i klikamy przycisk Dalej.
  UWAGA - użytkownicy chcący korzystać z protokołu IMAP powinni zamiast POP3 wybrać IMAP.
 6. Microsoft Outlook 2003 - konfiguracja konta pocztowego
 7. Ustawienia konta uzupełniamy w następujący sposób:
  • Imię i nazwisko: tutaj wpisujemy swoje imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim lub nazwę firmy, która będzie umieszczana w nagłówkach każdej wysyłanej wiadomości - zgodnie z naszym przykładem będzie to Jan Kowalski.
  • Adres e-mail: tu wpisujemy swój adres e-mail - zgodnie z przykładem: kowalski@nazwadomeny.pl
  • Nazwa użytkownika: tu należy wpisać pełny adres e-mail.
   UWAGA - w tym miejscu NIE wpisujemy aliasów. Zgodnie z naszym przykładem będzie to kowalski@nazwadomeny.pl
  • Hasło: w tym polu podajemy hasło zdefiniowane podczas zakładania konta
  • Serwer poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP): mail.ibe.pl
  • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): mail.ibe.pl
  W oba pola (serwer poczty wychodzącej SMTP oraz serwer poczty przychodzącej POP3, IMAP) należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.

  Następnie klikamy przycisk Więcej ustawień.
 8. Microsoft Outlook 2003 - konfiguracja konta pocztowego
 9. Wybieramy zakładkę Serwer wychodzący i zaznaczamy opcję Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej. Następnie przechodzimy do zakładki Zaawansowane.
 10. Microsoft Outlook 2003 - konfiguracja konta pocztowego
 11. Sprawdzamy ustawienia portów.

  Prawidłowy port dla serwera poczty wychodzącej SMTP to 587.

  Prawidłowy port dla serwera poczty przychodzącej:
  • dla protokołu POP3 - port 110,
  • dla protokołu IMAP - port 143.
  Korzystanie z połączenia szyfrowanego SSL
  Użytkownicy poczty chcący korzystać z połączeń szyfrowanych, powinni dla obydwu typów serwerów (poczta wychodząca SMTP oraz poczta przychodząca POP3, IMAP) zaznaczyć opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" oraz wpisać następujące numery portów:

  • Poczta wychodząca (SMTP) - port 465,
  • Poczta przychodząca:
   • dla protokołu POP3 - port 995,
   • dla protokołu IMAP - port 993.

  Następnie zatwierdzamy zmiany w konfiguracji klikając OK.
 12. Microsoft Outlook 2003 - konfiguracja konta pocztowego
 13. Kończymy konfigurację konta i klikamy Zakończ.
 14. Microsoft Outlook 2003 - konfiguracja konta pocztowego