Dane konfiguracyjne poczty e-mail

Konfiguracja poczty email w telefonie lub programie pocztowym – z kont poczty email skonfigurowanych na naszych serwerach można korzystać zarówno w telefonie jak i programie pocztowym zainstalowanym w komputerze.
W obu przypadkach do konfiguracji potrzebne są takie same dane.

Podczas konfiguracji konta e-mail w programie pocztowym, należy podać:

 • serwery poczty (przychodzącej i wychodzącej – POP3 lub IMAP i SMTP): mail.ibe.pl
 • login (pełna nazwa konta e-mail): kowalski@nazwadomeny.pl
 • hasło

Konfiguracja kont email w telefonach w większości przypadków jest bardzo podobna – potrzebne są dokładnie takie same dane. Po wejściu do aplikacji obsługującej pocztę e-mail w telefonie dodajemy nowe konto, podajemy nazwę konta (należy podać pełną nazwę czyli to co znajduje się przed znakiem @ i to co po nim) oraz hasło. Nadajemy nazwę naszej skrzynce pocztowej i opis a następnie urządzenie samo pobierze informacje o koncie. Często jednak w trakcie automatycznej konfiguracji występują błędy, wówczas zalecamy konfigurację ręczną w czasie której podajemy dane wymienione powyżej, takie same jak w przypadku programu pocztowego.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane potrzebne do konfiguracji poczty email w telefonie lub programie pocztowym. Zamieszczamy również instrukcję „krok po kroku” konfiguracji kont email w najpopularniejszych programach pocztowych.

Użytkownicy chcący korzystać z poczty email przez stronę www znajdą potrzebne informacje na stronie Poczta e-mail przez stronę www.

Połączenie standardowe

Poczta przychodząca (POP3):

adres: mail.ibe.pl
port: 110

Poczta wychodząca (SMTP):

adres: mail.ibe.pl
port: 587
autoryzacja SMTP: wymagana

Poczta przychodząca (IMAP):

adres: mail.ibe.pl
port: 143

Połączenie szyfrowane SSL

Poczta przychodząca (POP3):

adres: mail.ibe.pl
port: 995

Poczta wychodząca (SMTP):

adres: mail.ibe.pl
port: 465
autoryzacja SMTP: wymagana

Poczta przychodząca (IMAP):

adres: mail.ibe.pl
port: 993

Przykład:

Przyjmijmy, że chcemy skonfigurować konto pocztowe o nazwie kowalski@nazwadomeny.pl należące do użytkownika Jan Kowalski.

 • serwery poczty – w pola: „serwer poczty przychodzącej” oraz „serwer poczty wychodzącej” (określane również jako POP3 lub IMAP i SMTP) należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto e-mail zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.
 • nazwa użytkownika – jako nazwę użytkownika należy podać pełny adres e-mail, zgodnie z naszym przykładem będzie to kowalski@nazwadomeny.pl – oprócz nazwy użytkownika podajemy oczywiście również hasło (takie, jakie zostało ustalone przy zakładaniu konta). Należy pamiętać, że duże i małe litery są rozróżniane przez system przy podawaniu hasła. W nazwie użytkownika nie należy wpisywać aliasów pocztowych.
 • autoryzacja poczty wysyłanej (SMTP) – konieczne jest zaznaczenie opcji „serwer wymaga uwierzytelnienia”, ma to na celu podwyższenie bezpieczeństwa korespondencji naszych klientów, bez zaznaczenia tej opcji nie będzie możliwe wysyłanie poczty.

Z tymi ustawieniami każdy program pocztowy powinien połączyć się z serwerem pocztowym i sprawdzić czy jest nowa poczta, jak również wysłać każdy napisany list.

Konfiguracja konta pocztowego krok po kroku w najpopularniejszych programach pocztowych:

Korzystanie z SSL (połączenie szyfrowane)

Bezpieczne połączenia SSL – możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3 lub IMAP).
Dla każdego typu serwerów należy zaznaczyć opcje „Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)” oraz wpisać następujące numery portów:

 • Poczta wychodząca (SMTP) – port 465,
 • Poczta przychodząca:
  • dla protokołu POP3 – port 995,
  • dla protokołu IMAP – port 993.

Prawidłowa obsługa poczty SSL jest możliwa przy serwerach poczty, dla których funkcjonuje certyfikat SSL. Dotyczy to standardowo domeny mail.ibe.pl dla której został wykupiony stosowny certyfikat SSL obsługujący wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.

Użytkownicy poczty chcący korzystać z połączeń szyfrowanych, powinni się upewnić, że w programie pocztowym w polu „serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP)” oraz „serwer poczty wychodzącej (SMTP)” podana została domena: mail.ibe.pl

Możliwe jest oczywiście wybranie połączenia szyfrowanego tylko dla poczty przychodzącej lub tylko dla poczty wychodzącej. Należy wówczas dokonać odpowiedniej zmiany dla wybranego serwera: SMTP lub POP3, IMAP.

Konfiguracja poczty IMAP

Protokół IMAP jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Podstawowym jego założeniem jest to, że wszystkie listy pozostają w skrzynce na serwerze, dopóki użytkownik ich nie usunie. Skrzynka widziana przez użytkownika na dowolnym komputerze, na którym została skonfigurowana, dokładnie odzwierciedla zawartość skrzynki na serwerze. Usunięcie listu lub przeniesienie go do innego folderu skutkuje wykonaniem tej akcji również na serwerze.

Protokół IMAP to idealne rozwiązanie gdy jedno konto pocztowe obsługiwane jest z kilku stanowisk komputerowych (jedno konto z kilkoma adresami pocztowymi np: biuro@nazwadomeny.pl, kontakt@nazwadomeny.pl itd) lub gdy korzystanie z poczty email odbywa się z różnych miejsc, niekoniecznie wyposażonych w odpowiednie programy pocztowe.

Konfiguracja nowego konta e-mail (przykładowo w programie pocztowym Outlook Express) odbywa się analogicznie jak dla POP3 z tą różnicą, że na ekranie „Nazwy serwerów e-mail”, w polu „Moją pocztę przychodzącą obsługuje serwer”: należy zamiast POP3 wybrać z rozwijanego menu opcję IMAP.

Prawidłowa obsługa poczty SSL jest możliwa przy serwerach poczty, dla których funkcjonuje certyfikat SSL. Dotyczy to standardowo domeny mail.ibe.pl dla której został wykupiony stosowny certyfikat SSL obsługujący wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.

Użytkownicy poczty email chcący korzystać z połączeń szyfrowanych, powinni się upewnić, że w programie pocztowym w polu „serwer poczty przychodzącej (POP3, IMAP)” oraz „serwer poczty wychodzącej (SMTP)” podana została domena: mail.ibe.pl