Konfiguracja programu Windows 8

Konfiguracja poczty w programie Windows 8

Przyjmujemy, że chcemy skonfigurować konto o nazwie kowalski@nazwadomeny.pl należące do użytkownika Jan Kowalski.

Program pozwala na skonfigurowanie obsługi skrzynki e-mail jedynie przez protokół IMAP.

 1. Po uruchomieniu programu, z menu po prawej stronie Dodaj konto wybierz pozycję Inne konto, aby przejść do formularza dodawania konta e-mail.
 2. Windows 8 - konfiguracja konta pocztowego
 3. Kliknij przycisk Pokaż więcej szczegółów, aby przejść do pełnej wersji formularza dodawania konta e-mail.
 4. Windows Live Mail 2011 - konfiguracja konta pocztowego
 5. Wyświetlona zostanie pełna wersja formularza konfigurcji, który należy uzupełnić danymi skrzynki e-mail.

  Windows 8 - konfiguracja konta pocztowego
  • Adres e-mail: wpisujemy pełny adres e-mail - zgodnie z przykładem: kowalski@nazwadomeny.pl
  • Nazwa użytkownika: wpisujemy pełny adres e-mail (powtórzenie z pola pierwszego) - zgodnie z przykładem: kowalski@nazwadomeny.pl
  • Serwer przychodzącej poczty e-mail (IMAP) wpisz: mail.ibe.pl
  • Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP) wpisz: mail.ibe.pl
  • Zaznacz opcje Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia oraz Użyj tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła podczas wysyłania i odbierania poczty e-mail.
  • Aby używać połączenia szyfrowanego SSL, należy pozostawić zaznaczone opcje "Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL" oraz "Serwer poczty wychodzącej wymaga połączenia SSL".

  W oba pola (serwer przychodzącej poczty e-mail (IMAP) oraz Serwer wychodzącej poczty e-mail (SMTP)) należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.

  UWAGA - Program domyślnie ustawia połączenie szyfrowane SSL. Zalecamy pozostawienie tej opcji włączonej. Można wyłączyć połączenie szyfrowane - w tym celu należy odznaczyć opcje Serwer poczty przychodzącej wymaga połączenia SSL oraz Serwer poczty wychodzącej wymaga połączenia SSL. Wówczas prawidłowe porty to:

  • Poczta przychodząca: 143 zamiast 993
  • Poczta wychodząca: 587 zamiast 465.

 6. Kliknij przycisk Połącz. Twoje konto zostało skonfigurowane.

Czy można zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?
Po zakończonej konfiguracji konta z wykorzystaniem jednego z protokołów (IMAP lub POP3), program Windows Live Mail 2011 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. Należy skonfigurować nowe konto e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).