Użytkownicy i konta mailowe

Użytkownicy

Jedną z funkcji dostępnych w panelu administracyjnym jest tworzenie ról użytkowników oraz przydzielanie im dostępu do wskazanych aplikacji lub usług.
Oprócz zarządzania użytkownikami (tworzenie, kasowanie użytkowników itd.) można również samodzielnie tworzyć nowe role użytkowników oraz nadawać im określone uprawnienia. Przykładowo dla użytkowników kont mailowych istnieje rola użytkownika o nazwie „Mail User” – użytkownicy o tym profilu mają dostęp do zarządzania filtrem antyspamowym.
Zarządzanie użytkownikami oraz rolami użytkownika odbywa się w zakładce Użytkownicy.

Zakładanie kont mailowych:

Konto e-mail można założyć w panelu administracyjnym na dwa sposoby:

  1. Z przyporządkowanym w systemie użytkownikiem dzięki czemu będzie można na to konto e-mail zalogować się do panelu administracyjnego,
  2. BEZ przyporządkowanego użytkownika i wówczas nie będzie można zalogować się na to konto e-mail do panelu administracyjnego.

Zalogowanie się do panelu administracyjnego jako użytkownik konta e-mail jest wygodne ponieważ uzyskuje się wtedy dostęp do najważniejszych funkcji takich jak:

  • samodzielna zmiana hasła,
  • przekierowania poczty,
  • autoresponder (automatyczna odpowiedź),
  • obsługa białej i czarnej listy,
  • zarządzanie modułem antyspamowym.

Jeśli od razu wiadomo, że ma zostać utworzone konto e-mail z dostępem do panelu administracyjnego zalecamy pierwszy sposób. Natomiast jeśli wiemy, że użytkownik konta e-mail nie powinien mieć możliwości logowania do panelu administracyjnego należy postępować zgodnie ze sposobem drugim.

1. Zakładanie w panelu administracyjnym konta e-mail Z przyporządkowanym użytkownikiem
Po zalogowaniu w panelu administracyjnym jako Administrator należy przejść do zakładki „Użytkownicy”, wybrać opcję „Utwórz konto użytkownika” a następnie wypełnić odpowiednie pola (uwzględniając wybór roli użytkownika o nazwie „Mail User”). W ten sposób zostanie za jednym zamachem utworzony użytkownik oraz konto e-mail do którego zostanie przypisany.

2. Zakładanie w panelu administracyjnym konta e-mail BEZ przyporządkowanego użytkownika
Po zalogowaniu w panelu administracyjnym jako Administrator należy przejść do zakładki „Poczta”, wybrać opcję „Utwórz adres e-mail” a następnie wypełnić odpowiednie pola. Tak utworzone konto e-mail będzie działało jednak użytkownik tego konta nie będzie miał możliwości zalogowania się do panelu administracyjnego i zarządzania dostępnymi usługami.

Aby umożliwić zalogowanie do panelu administracyjnego osobie korzystającej z danego konta e-mail należy stworzyć w panelu administracyjnym użytkownika i przypisać go do tego konta. W tym celu należy wejść do zakładki „Użytkownicy”, wybrać opcję „Utwórz konto użytkownika” a następnie wypełnić odpowiednie pola podając w polu adresu nazwę konta założonego w zakładce „Poczta”. W tym miejscu korzystamy również z istniejącej już roli użytkownika o nazwie „Mail User” (istnieje możliwość zmiany uprawnień użytkowników o tym profilu). Hasło jakie zostanie podane będzie obowiązywało przy korzystaniu z konta pocztowego oraz przy logowaniu do panelu administracyjnego. UWAGA – logowanie będzie możliwe gdy zostanie zaznaczona opcja „Użytkownik jest aktywny”.

Zobacz logowanie do panelu administracyjnego.