Konfiguracja programu Microsoft Outlook 2007

Konfiguracja poczty w programie Microsoft Outlook 2007

Przyjmujemy, że chcemy skonfigurować konto o nazwie kowalski@nazwadomeny.pl należące do użytkownika Jan Kowalski.

 1. Uruchom program Microsoft Outlook 2007. Podczas pierwszego otwarcia programu zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia kont. Jeśli nie zostanie ono wyświetlone, wówczas należy:

  1. W menu Narzędzia kliknąć Ustawienia kont,
  2. W oknie dialogowym Ustawienia kont na karcie Poczta e-mail kliknij pozycję Nowy.

 2. Na stronie Wybierz usługę e-mail upewnij się, że została wybrana pozycja Microsoft Exchange, POP, IMAP lub HTTP, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. U dołu strony Automatyczna konfiguracja konta kliknij pole wyboru Ręcznie konfiguruj ustawienia serwera lub dodatkowe typy serwerów.
 4. Zaznacz pole Internetowa poczta e-mail i kliknij Dalej.
 5. Na stronie Ustawienia internetowej poczty e-mail wprowadź następujące informacje.

  W obszarze Informacje o użytkowniku:
  1. Imię i nazwisko: wpisujemy swoje imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim lub nazwę firmy, która będzie umieszczana w nagłówkach każdej wysyłanej wiadomości - zgodnie z naszym przykładem będzie to Jan Kowalski,
  2. Adres e-mail: wpisujemy pełny adres e-mail - zgodnie z przykładem: kowalski@nazwadomeny.pl

  W obszarze Informacje o serwerze:
  1. Typ konta wybierz pozycję IMAP lub POP3,
  2. Serwer poczty przychodzącej wpisz: mail.ibe.pl
  3. Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz: mail.ibe.pl

  W oba pola (serwer poczty przychodzącej oraz serwer poczty wychodzącej SMTP) należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.

  W obszarze Informacje o logowaniu:
  1. Nazwa użytkownika: tu należy wpisać pełny adres e-mail.
   UWAGA - w tym miejscu NIE wpisujemy aliasów. Zgodnie z naszym przykładem będzie to kowalski@nazwadomeny.pl
  2. Wprowadź hasło w polu Hasło. Jeśli chcesz, aby hasło zostało zapamiętane w programie Outlook, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru obok pozycji Zapamiętaj hasło.

 6. U dołu strony kliknij pozycję Więcej ustawień, a następnie wprowadź następujące informacje w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail:

  Na karcie Serwer wychodzący zaznacz dwie opcje jako aktywne: Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania oraz Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej.

  Na karcie Zaawansowane sprawdzamy ustawienia portów.

  Prawidłowy port dla serwera poczty wychodzącej SMTP to 587.

  Prawidłowy port dla serwera poczty przychodzącej:
  • dla protokołu POP3 - port 110,
  • dla protokołu IMAP - port 143.
  Korzystanie z połączenia szyfrowanego SSL
  Użytkownicy poczty chcący korzystać z połączeń szyfrowanych, powinni dla obydwu typów serwerów (poczta wychodząca SMTP oraz poczta przychodząca POP3, IMAP) zaznaczyć opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" oraz wpisać następujące numery portów:

  • Poczta wychodząca (SMTP) - port 465,
  • Poczta przychodząca:
   • dla protokołu POP3 - port 995,
   • dla protokołu IMAP - port 993.

  Następnie zatwierdzamy zmiany w konfiguracji klikając OK.

 7. Na stronie ustawień Dodawanie nowego konta e-mail kliknij przycisk Dalej.
 8. Na stronie Gratulacje kliknij przycisk Zakończ. Zamknij okno dialogowe Ustawienia konta.
 9. Na stronie Ustawienia kont kliknij przycisk Zamknij.