Konfiguracja programu Windows Live Mail 2011

Konfiguracja poczty w programie Windows Live Mail 2011

Przyjmujemy, że chcemy skonfigurować konto o nazwie kowalski@nazwadomeny.pl należące do użytkownika Jan Kowalski.

 1. Uruchom program Windows Live Mail 2011.
 2. Z górnego menu wybierz zakładkę Konta, a następnie kliknij Adres e-mail.
 3. Windows Live Mail 2011 - konfiguracja konta pocztowego
 4. Na stronie Dodaj swoje konta e-mail wprowadź następujące informacje.

  Windows Live Mail 2011 - konfiguracja konta pocztowego
  • Adres e-mail: wpisujemy pełny adres e-mail - zgodnie z przykładem: kowalski@nazwadomeny.pl
  • W polu Hasło wprowadź swoje hasło. Jeśli chcesz, aby hasło zostało zapamiętane, zaznacz pole Zapamiętaj hasło.
  • Nazwa wyświetlana dla wysyłanych wiadomości: wpisujemy swoje imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim lub nazwę firmy, która będzie umieszczana w nagłówkach każdej wysyłanej wiadomości - zgodnie z naszym przykładem będzie to Jan Kowalski,
  • Kliknij przycisk Dalej.

 5. W oknie dialogowym Konfigurowanie ustawień serwera wprowadź informacje dotyczące serwera poczty przychodzącej (lewa strona formularza) oraz serwera poczty wychodzacej (prawa strona formularza).

  Windows Live Mail 2011 - konfiguracja konta pocztowego
  • Typ serwera: wybierz z listy rozwijanej IMAP lub POP3,
  • Adres serwera (poczty przychodzącej) wpisz: mail.ibe.pl
  • Port (poczty przychodzącej): 143 dla protokołu IMAP lub numer 110 dla POP3.
  • Uwierzytelnij za pomocą: wybierz Wyczyść tekst
  • Nazwa użytkownika logowania tu należy wpisać pełny adres e-mail.
   UWAGA - w tym miejscu NIE wpisujemy aliasów. Zgodnie z naszym przykładem będzie to kowalski@nazwadomeny.pl
  • Adres serwera (poczty wychodzącej) wpisz: mail.ibe.pl
  • Port (poczty wychodzącej): 25 lub 587 dla użytkowników usługi Neostrada
  • Wymaga uwierzytelniania - ta opcja musi być włączona aby możliwa była wysyłka wiadomości.

  W oba pola (adres serwera poczty przychodzącej oraz adres serwera poczty wychodzącej) należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.

  Korzystanie z połączenia szyfrowanego SSL
  Użytkownicy poczty chcący korzystać z połączeń szyfrowanych, powinni zaznaczyć opcję w obu polach Wymaga bezpiecznego połączenia (SSL) oraz wpisać następujące numery portów:

  • Poczta wychodząca - port 465,
  • Poczta przychodząca:
   • dla protokołu POP3 - port 995,
   • dla protokołu IMAP - port 993.

 6. Kliknij przycisk Dalej. Twoje konto zostanie dodane.

Czy można zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?
Po zakończonej konfiguracji konta z wykorzystaniem jednego z protokołów (IMAP lub POP3), program Windows Live Mail 2011 nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. Należy skonfigurować nowe konto e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).

Jak zmienić numery portów?

 1. Uruchom program Windows Live Mail 2011.
 2. W górnym menu wybierz kartę Konta.
 3. Zaznacz skrzynkę e-mail, dla której chcesz zmienić ustawienia i kliknij Właściwości.
 4. W zakładce Zaawansowane, możesz zmienić numery portów dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.