Konfiguracja programu Outlook Express

Konfiguracja poczty w programie Outlook Express

Przyjmujemy, że chcemy skonfigurować konto o nazwie kowalski@nazwadomeny.pl należące do użytkownika Jan Kowalski.

 1. Aby dodać nowe konto e-mail w programie Outlook Express, należy uruchomić program a następnie z górnego menu wybrać Narzędzia > Konta
 2. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego
 3. Klikamy przycisk Dodaj i z rozwiniętej listy wybieramy Poczta
 4. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego
 5. W ten sposób został uruchomiony Kreator połączeń internetowych. W polu Nazwa wyświetlana wpisujemy swoje imię i nazwisko, ewentualnie pseudonim lub nazwę firmy, która będzie umieszczana w nagłówkach każdej wysyłanej wiadomości. Następnie klikamy przycisk Dalej.
 6. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego
 7. W polu Adres e-mail podajemy adres e-mail konta dla którego konfigurujemy program pocztowy. Następnie klikamy przycisk Dalej.
 8. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego
 9. Podajemy nazwy serwerów poczty przychodzącej (POP3, IMAP) oraz poczty wychodzącej (SMTP).
  UWAGA - użytkownicy chcący korzystać z protokołu IMAP powinni z listy rozwijanej zamiast POP3 wybrać IMAP.
  W oba pola należy wpisać mail.ibe.pl bez względu na to w jakiej domenie konto zostało założone, zarówno dla połączeń standardowych jak i szyfrowanych. Zalecamy takie rozwiązanie ponieważ dla domeny mail.ibe.pl zostały wykupione stosowne certyfikaty obsługujące wszystkie konta pocztowe na naszym serwerze.
  Następnie klikamy przycisk Dalej.
 10. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego
 11. Jako Nazwa konta należy wpisać pełny adres e-mail. UWAGA - w tym miejscu NIE wpisujemy aliasów. Podajemy hasło zdefiniowane podczas zakładania konta oraz zaznaczamy opcję Zapamiętaj hasło. Następnie klikamy przycisk Dalej.
 12. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego
 13. Kończymy konfigurację konta i klikamy Zakończ.
 14. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego
 15. Jest już możliwe odbieranie wiadomości jednak aby możliwe było również wysyłanie należy jeszcze zaznaczyć opcję "serwer wymaga uwierzytelnienia".
  W tym celu wybieramy opcje - tak jak na początku - klikając kolejno: Narzędzia > Konta > Poczta (tu zaznaczamy skonfigurowane przez nas konto pocztowe) i klikamy po prawej stronie przycisk Właściwości.
 16. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego
 17. Wybieramy zakładkę Serwery i zaznaczamy opcję Serwer wymaga uwierzytelnienia. Następnie klikamy zakładkę Zaawansowane.
 18. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego
 19. Sprawdzamy ustawienia portów.

  Prawidłowy port dla serwera poczty wychodzącej SMTP to 25.
  UWAGA - Użytkownicy usługi Neostrada powinni w to pole wpisać numer portu 587.

  Prawidłowy port dla serwera poczty przychodzącej:
  • dla protokołu POP - port 110,
  • dla protokołu IMAP - port 143.
  Korzystanie z połączenia szyfrowanego SSL
  Użytkownicy poczty chcący korzystać z połączeń szyfrowanych, powinni dla obydwu typów serwerów (poczta wychodząca SMTP oraz poczta przychodząca POP3, IMAP) zaznaczyć opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" oraz wpisać następujące numery portów:

  • Poczta wychodząca (SMTP) - port 465,
  • Poczta przychodząca:
   • dla protokołu POP3 - port 995,
   • dla protokołu IMAP - port 993.

  Następnie zatwierdzamy zmiany w konfiguracji klikając OK.
 20. Outlook Express - konfiguracja konta pocztowego